Arteterapia

Arteterapia (arte z łac.ars sztuka i terapia) to szeroko rozumiana terapia przez sztukę, w której można wyróżnić psychoterapię sztuką i terapię sztuką w ujęciu pedagogicznym.

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów arteterapia jest formą psychoterapii (art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji, we wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna.

W skład arteterapii wchodzi wiele technik skupiających się wokół poszczególnych dziedzin sztuki, ekspresji twórczej a także mających związek z „pięknem przyrody” (zmysłowy kontakt z przyrodą).

 • biblioterapia – przez czytanie książek, własną twórczość literacką, pisanie pamiętników, a także poprzez film,
 • choreoterapia – przez taniec,
 • chromoterapia– leczenie kolorami, barwami,
 • dramatoterapia – psychodramę: poprzez przygotowanie i uczestniczenie w spektaklach teatralnych (stosuje się tutaj psychodramę, dramę, pantomimę i sztuki teatralne),
 • estetoterapia – poprzez doznania estetyczne, poprzez kontakt z pięknym otoczeniem, dziełami sztuki,
 • fototerapia – poprzez robienie zdjęć
 • filmoterapia – poprzez oglądanie filmów
 • ergoterapia – (terapia zajęciowa np. w pracowniach tkackich, ceramicznych, rzeźbiarskich itp., terapia przez pracę),
 • hortikuloterapia – terapia poprzez pracę lub przebywanie w ogrodzie,
 • ludoterapia – przez gry i zabawy,
 • muzykoterapia – przez muzykę,
 • poezjoterapia – terapia za pomocą czytania, recytowania lub pisania wierszy,
 • plastykoterapia – poprzez działania plastyczne
 • silwoterapia – poprzez obcowanie z lasem
 • socjoterapia – poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej,
 • talasoterapia – poprzez obcowanie z morzem.