Choreoterapia

Na moich autorskich zajęciach odbywamy podróż we własne wnętrze poprzez ruch w różnych formach: taniec spontaniczny, improwizacja ruchową, tańce w kręgu i tańce polinezyjskie, wizualizację, automasaże, pracę z oddechem. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć na wolnej przestrzeni (gospodarstwo agroturystyczne w Świnoujściu, plaża w Czarnogórze podczas warsztatów Tańca i Ruchu) pokazuje jak bardzo wykorzystanie darów natury potęguje doznania podczas tego typu zajęć.Współcześnie coraz częstsze problemy mieszkańców krajów wysoko rozwiniętych związane z nadmiernym stresem, pośpiechem, zanikiem więzi międzyludzkich skłaniają ludzi do poszukiwania kontaktu z własnym ciałem. Na bazie obserwacji i analizy wyżej wymienionych perspektyw do tańca w latach 40-tych terapeuci ponownie odkryli że poprzez taniec w naszym ciele budzi się drzemiąca w nim moc i dusza. Tak powstała terapia tańcem zwana choreoterapią: gr. choreia = taniec + gr.therapeia = leczenie.

Według definicji Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii: „Terapia tańcem jest techniką należącą do szerokiego nurtu arteterapii (terapii poprzez sztukę). Opiera się na wykorzystaniu ruchu jako procesu, który zwiększa fizyczną, psychiczną i duchową integrację człowieka. Podstawowe elementy tańca – ruch i rytm stają się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także porozumiewanie się z innymi ludźmi.”

Z psychoterapii tańcem najpełniej skorzystają osoby z zaburzeniami psychosomatycznymi, ale duże korzyści przynosi także osobom zdrowym, zainteresowanym samorozwojem, czyli pragnących lepiej poznać siebie (swoje możliwości, potencjał twórczy), nauczyć się wyrażać prawdziwego siebie oraz lepiej zrozumieć i poczuć innych ludzi. Niezależnie od kondycji psychicznej na zajęciach z choreoterapii skorzysta każdy, kto szuka relaksu w codziennym życiu. Kontaktowanie się z własnym ciałem poprzez taniec przynosi więc korzyści na trzech poziomach egzystencji człowieka:

  • ciała,
  • psychologicznym,
  • duchowym.

Zawiedzie się ten, który na zajęciach bazujących na choreoterapii szuka przede wszystkim nauki kroków czy technik. Tu bowiem nie narzuca się stylu, uczestniczy poznają różne możliwości ekspresji, czerpią od siebie nawzajem, mają okazję w warunkach laboratoryjnych doświadczyć oraz wyrazić wiele emocji.

Zajęcia są skierowane do wszystkich osób gotowych na eksperyment, spotkanie z sobą i drugą osobą w tańcu. Nie wymagają żadnego przygotowania tanecznego.

Tańce w kręgu

Czasami zajęcia z choreoterapii wzbogacane są poprzez wprowadzenie tańców w kręgu. Jest to jeden z niewielu momentów, gdy poznaje się kroki, lecz nie one są najważniejsze.

Za prekursora tej metody pracy uznawany jest Bernhard Wosien, choreograf, pedagog tańca, który skompletował i opracował tańce etniczne wielu narodów. Na bazie tańców etnicznych opracowywane są również tańce integracyjne do muzyki współczesnej i rozrywkowej. W kręgu nie ma podziału. Wszyscy uczestnicy są równi, ważni i potrzebni aby mogła pracować całość a krąg osiągnął swój własny pęd. Tancerze mają okazję doświadczyć poczucia wspólnoty, bezpieczeństwa, siły grupy. Gdy głowa już nie próbuje pamiętać kroków i wzorów, a pamięć jest w naszym ciele, wtedy taniec staje się medytacją i osiąga duchowy wymiar dostarczając przeżyć mistycznych.

Tańce polinezyjskie

Tańce polinezyjskie są to proste tańce medytacyjne. Precyzyjne kroki i nauczane wzorce ruchu są kluczem do przepływu energii, który jest różny w różnych tańcach, i do magicznego rezultatu masażu polinezyjskiego. Jak we wszystkim, co polinezyjskie, także i tu najważniejsza jest prostota.

Bardzo ważny i niezbyt często cytowany paradoks to: „WSZYSTKO JEST PROSTE, LECZ WYDAJE SIĘ TRUDNE, DOPÓKI NIE JEST CZĘSTO PRAKTYKOWANE”. TAŃCE MA-URI® , biorą swoje nazwy od otaczającej nas przyrody: Albatros, Kaczka, Biała Czapla oraz 4 Wiatry.

Opinie o moich zajeciach prowadzonych w Szczecinie w ramach ogólnopolskiego festiwalu dla kobiet Progressteron: [2009-10-17, PROGRESSteron19 Szczecin]

  • Bardzo ciekawe prowadzenie , choreoterapia i wspaniała zabawa ciałem i pozdrawiam Kasieńkę [wiek:46-50] [2009-03-15, PROGRESSteron17 Szczecin]
  • odpoczynek dla duszy:) [wiek:30-35]
  • bardzo trudne dla mnie zajęcia, ale satysfakcja wielka. [wiek:36-40]
  • To był bardzo przyjemnie spędzony czas! Było mi dobrze i wspominam je bardzo miło. Kasia stworzyła przyjemny, magiczny, ciepły klimat i za to bardzo Jej dziękuję. Kobiety były przeróżne, i każdą prawie pamiętam 🙂 Doskonale się razem bawiłyśmy, jednocześnie dowiadując się wiele o sobie .Kasia swoją łagodnością, ciepłym głos prowadziła nas doskonale. Podobało mi się :-)!!!Wspominam te zajęcia z tęsknotą! [wiek:30-35]
  • Zajęcia bardzo ciekawe, choćby ze względu na to, że choreoterapia nie jest jeszcze bardzo rozpowszechniona, wciąż należy do zajęć, które traktowane są jako dość egzotyczne. Zajęcia prowadzone w bardzo miłej atmosferze. [wiek:20-24]
  • Nie wiedziałam, że potrafię tak szybko i bez żadnego skrępowania stworzyć więź z całkowicie obcą mi osobą. Bardzo ciekawe przeżycie i wyciszenie samej siebie! Chcę taki warsztat na kolejnym festiwalu! [wiek:25-29]

Dla zainteresowanych szerszym zagadnieniem choroeterapii zapraszam do lektury mojego artykułu umieszczonego w skrypcie Uczelni Collegium Balticum „Ekorozwój i Agenda 21-Interdyscyplinarny model kształcenia” Szczecin 2007. Dostępny również w wersji elektronicznej po uprzednim kontakcie mailowym kiaora@op.pl