Coaching

Czym jest coaching? Coaching jest partnerską relacją, podczas której coach wspiera klienta w jak najlepszym wykorzystaniu jego potencjału na drodze do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. Polega na specyficznej rozmowie nastawionej na cel klienta i umiejętnym zadawaniu pytań przez coacha, w taki sposób, aby klient osiągnął zmianę i doszedł do tego sam. To najczęściej jest poziom zmiany na poziomie przekonań, bo właśnie przekonania determinują i stwarzają w wielu obszarach człowieka. 

Podczas kilku regularnych spotkań – sesji, klient wybiera, na czym chce się skupić, a coach poprzez słuchanie i zadawanie otwierających, skłaniających do przemyśleń pytań pomaga mu w głębszym zrozumieniu swojej sytuacji oraz w precyzyjnym określeniu celów i sposobów ich realizacji.

Coaching jest więc droga podczas której coach towarzyszy klientowi, aby ten przebył z punktu, w którym jest, do punktu w którym chce być. Coaching ma inspirować klienta. Sprawiać, że będzie on lepiej wykorzystywać swoje umiejętności i naturalne zdolności, stanie się bardziej kreatywny i zwiększy siłę swojej motywacji.

Coaching nie jest doradztwem, nie jest przemową motywacyjną coacha bo nie daje gotowych rozwiązań, nie skupia się na przeszłości to znaczy ze nie zastępuje terapii.

 Jeśli:

  • Jesteś na progu transformacyjnej zmiany i przemiany.
  • Czujesz potrzebę wejścia wyżej i przekroczenia swojej strefy komfortu.
  • Czujesz  potrzebę rozwoju, ale też jesteś świadomy, że sam nie możesz wejść wyżej i jest ci potrzebny  zewnętrzny bodziec. 

ZAPRASZAM